HOME | LOCATIES | WANDELINGEN | CERTIFICATEN EN LIEDEREN | NIEUWS

      


 ©Rob de Boer

Alle certificaten en liederen van iedereen, klik hier.

Geboortedata:

26 januari     1941 Ria
15 februari   1942 MichaŽl
15 maart       1944 Dinie
31 maart       1948 Joke
6 april          1939  Gerrit
15 april         1966 Karin
28 juni          1945  Jan
14 juli           1939  Rita
1 augustus      1942 Thea
1 september   1936 Janny
8 september   1958 Wilma
15 september 1946  Rob
31 oktober     1948  Lia
28 december  1947  Eugene

80(+)

6 april           1939    Gerrit
14 juli            1939    Rita
1 september    1936  Janny
26 januari      1941     Ria
15 februari    1942    MichaŽl
1   augustus    1942    Thea

75(+)

15 maart        1944    Dinie
28 juni          1945   Jan
15 september 1946   Rob
31 maart        1948   Joke

60(+):
8 september 1958 Wilma
50(+):
15 april        1966 Karin


naar begin van de pagina