HOME | LOCATIES | WANDELINGEN | NIEUWS
DINSDAG 2 MEI 2006:   "OMMEN"     
WOENSDAG 3 MEI 2006: "HEERDE"      
DINSDAG 9 MEI 2006:   "HAARLE"        
WOENSDAG 10 MEI 2006:   "WANNEPERVEEN"
DINSDAG 16 MEI 2006:   "t HARDE /ELBURG"      
WOENSDAG 17 MEI 2006:   "OMMEN"
DINSDAG 23 MEI 2006:   "STAPHORST"   
WOENSDAG 24 MEI 2006:   "OLST"
DINSDAG 30 MEI 2006:  "DEN ALERDINCK"
WOENSDAG 31 MEI 2006:   "WAPENVELD"       

WANDELING OP DINSDAG 2 MEI 2006:   "OMMEN"
De krentenbosjes in de stad staan al volop in bloei, wij liepen daarom vandaag op het landgoed Eerde. Daar staan veel krentenbosjes om van te genieten. Het was prachtig weer en we hoefden geen jassen aan. Zelf met een trui of bodywarmer was het nog te warm, er werd dan ook heel wat afgezweet. We volgden de blauwe paaltjes route. Al gelijk aan het begin moest er geklommen worden schuin tegen de berg op tot de uitzichttoren. Karin vroeg zich af op welke berg we liepen: de Besthemerberg.

 

Niet alle bosjes stonden al in bloei, we gaan volgende week woensdag gewoon nog een keer. We vertrekken voor die wandeling dan bij het kasteel Eerde. Jannie weet daar een mooie wandelroute. Het was een afwisselende wandeling door de bossen en “het open landschap” ten zuiden van Ommen. Tot slot zijn we nog even langs de “Steile Oever” gelopen. Dit is een uitloper van de Besthemerberg, waar de oever door een inmiddels afgesloten Regge arm is uitgesleten. De koffie in het station van Dalfsen was ons verleden week zo goed bevallen, dat wij besloten daar weer naar toe te gaan. Wat schetste onze verbazing: het Station was gesloten. Het dorp was gelukkig dichtbij en op het terras van de 7 Deugden was het goed toeven.

WANDELING OP WOENSDAG 3 MEI 2006: "HEERDE"
Het Zwolse Bos (500ha) werd in 1911 door de gemeente Zwolle aangeplant voor houtproductie en waterwinning. In het Bos ligt het mooie heideveld: de Tonnenberg. Het is een afwisselende route door heide en bos. We startten in het bos vanaf de parkeerplaats Ossenbergse/Kamperweg, gemeente Heerde. Het eerste stuk liepen we door het bos. Daarna kwamen we uit aan de heidevelden op de flanken van de Tonnenberg. Via de trappen kwamen we op de top van de Tonnenberg, Hier hadden we een schitterend uitzicht op het Zwolse Bos. We vervolgden onze weg door de heidevelden. Het laatste stuk liepen we door enkele smalle bospaden weer richting het beginpunt. Tot zover vonden we de wandeling te kort. Omdat het behoorlijk warm was geworden deden de meeste van ons de truien en jassen even in de auto, daarna liepen we  de route in tegengestelde richting voor de helft nog een keer.

WANDELING OP DINSDAG 9 MEI 2006:   "HAARLE"  
Thea wist een (nieuwe NWKC-) bestemming met veel Rodondendrons. Over de N35 richting Nijverdal, afslag Haarle. De oranje route in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Het is een uitgestrekt natuurgebied met naaldbos, heide en akkers. De Sprengenberg is het belangrijkste onderdeel van dit gebied. Natuurmonumenten en de Stichting Huis Bergh zijn  eigenaar van de Sprengenberg.
Zie ook: www.sallandseheuvelrug.nl

Stuwwallen
De ’bergen’ van de Sallandse Heuvelrug ontstonden toen tijdens de voorlaatste ijstijd ijstongen ons land binnendrongen. Keien, zand en grind werden toen opgestuwd tot stuwwallen. Het hoogste punt van de Sallandse Heuvelrug, de Grote Koningsbelt, bevindt zich in het zuidoosten van de Sprengenberg.

Landgoed
Rond de eeuwwisseling stichtte A.W.W. van Wulfften Palthe hier een landgoed. Hij liet lanen aanleggen met Amerikaanse eik en beuk en bouwde een witte villa met sprookjesachtige toren die hoog boven de Sprengenberg uitsteekt. Ook plaatste hij een badhuisje aan het einde van de oprijlaan. Ernaast liggen restanten van een rododendronkwekerij. Aan één van de zijpaden stond een heksenhutje:

               

Er is een grotere afwisseling in landschap en natuur. De gevarieerde heide is een goede omgeving voor insecten, die weer gegeten worden door de korhoenkuikens. Ook de zeldzame nachtzwaluw, een grondbroeder, profiteert van de uitbreiding van de heide. Andere heidebewoners zijn zandhagedis en hazelworm. Dit deel van het gebied is het mooist in augustus en september, als de struikheide in bloei staat.  
Hiernaast  een  voorbeeld  van  een bijenhotel voor wilde bijen.  Iedereen kan dit zelf ook maken voor de wilde bijen. De Excursieschuur "De Pas" aan de Oude Deventerweg te Haarle, was nog gesloten. Toen Dinie
toch probeerde de deuren te openen, schrok zij hevig van het geblaf van twee (bekende) honden. De groep was hierdoor dermate van slag, dat het voorstel om nog 4 kilometer verder te lopen sneuvelde.
Op naar de koffie, maar waar?
Eerst geprobeert in Mariënberg, maar daar was alles gesloten.  De tweede poging  mislukte omdat Eugene bij een tweede stop doorreed  naar Heino.  We vonden elkaar weer op de markt, zie de foto hieronder:

WANDELING OP WOENSDAG 10 MEI 2006:   "WANNEPERVEEN"

Het was al weer bijna een half jaar geleden dat wij het drassige  kiersche wijdepad  hadden gelopen. Dit pad ligt in De Wieden, een moerasgebied dat in de zeventiende eeuw is ontstaan door vervening. Het bestaat uit trekgaten en plassen, rietvelden, hooilanden en moerasbos. De Wieden vormt samen met het aangrenzende Nationaal Park De Weerribben, één van de belangrijkste laagveenmoeras- gebieden van West-Europa.

Dit verlandingsproces kent verschillende stadia, waaronder zeldzame drijftillen en trilvenen. Dit zijn dunne drijvende vegetaties die met het water meebewegen. In dit trilveen zouden onder meer schorpioenmos en bijzondere zeggen- en orchideeënsoorten groeien, wij hebben deze echter niet gezien. Om de verschillende verlandingsstadia met bijbehorende dieren en planten te behouden, worden dichtgegroeide trekgaten opengemaakt en worden nieuwe trekgaten gegraven. Deze gaten groeien vervolgens weer dicht.  

De Wieden is ontstaan door turfwinning. Toen de vraag naar turf steeg, werden de uitgebaggerde trekgaten steeds breder en de legakkers steeds smaller - soms zelfs zo smal, dat bij storm het land door de golven werd weggeslagen. Zo ontstonden de grote plassen in De Wieden. De resterende trekgaten groeiden geleidelijk dicht.
Hier ontstaat na vijftig tot zestig jaar moerasbos, dat bestaat uit els, wilg en berk. Zo’n moerasbos is waardevol voor zangvogels als de wielewaal. In de zomer vissen grote groepen aalscholvers in het gebied, hoewel wij er nu ook al behoorlijk wat zagen. ’s Winters verblijven er veel eenden als grote zaagbek, kuif- en tafeleend. In de zomer broeden de purperreiger en snor in overjarig riet. Een zwaan had een plekje vlak langs ons pad uitgezocht om te broeden.

 
Kooibos
De bossen rond de eendenkooien zijn soms honderd jaar oud en dienden om de eenden te lokken om ze te kunnen vangen. Nu vormen ze een rustplaats voor veel dieren.
Riet en grasland
De riet- en hooilanden worden jaarlijks gemaaid, omdat ze anders in moerasbos veranderen. Door het maaisel af te voeren, blijft het hooiland schraal. Er groeien bijzondere planten als rietorchis en dotterbloem. Langs de slootkanten staat waterzuring, waar de grote vuurvlinder zijn eitjes op afzet. De rupsen eten van dezelfde plant en verpoppen er vervolgens ook.                     

WANDELING OP DINSDAG 16 MEI 2006:   "t HARDE /ELBURG"
Gerrit stelde voor nog een keer de A. Vogel Gezonde Wandelroute op het Landgoed Zwaluwenburg te lopen. Wij liepen deze route ook al op 22 maart (zie de beschrijving aldaar) van dit jaar en dat was ons zeer goed bevallen.

Ook hier stonden de rododendrons weer in bloei en werd er weer driftig op los gefotografeerd.

   

Ook dit keer hebben wij onze route zelf uitgebreid over het landgoed Schouwenburg.

WANDELING OP WOENSDAG 17 MEI 2006:   "OMMEN"
Bij vertrek was er enige discussie waar wij precies naar toe zouden gaan. Het werd uiteindelijk landgoed Eerde.

    
Het parkbos rond kasteel Eerde werd in 1715 aangelegd als een baroktuin rond het kasteel. Kenmerkend voor de barokstijl is de symmetrie (ook terug te vinden in het huis) en de centrale ligging van het huis. De symmetrie werd opgebouwd langs een middenas. Op Eerde wordt deze middenas gevormd door de oprijlaan, voortgezet in een Grand Canal (sporen hiervan zijn nog terug te vinden aan de overkant van de Hammerweg) en een Grand Canal aan de achterzijde van het huis (nog steeds aanwezig, zij het niet in de oorspronkelijke vorm). De lanenstructuur hieromheen komt samen bij het huis en benadrukt de centrale ligging. Ook het grachtenpatroon in het bos accentueert deze nog eens. Dit oorspronkelijke barokke lanenstelsel bepaalt nog steeds het gezicht van het park Eerde. Jannie liep voorop en zij heeft ons getrakteerd op een prachtige wandeling langs een afwisselend landschap.


Een Luchtfoto laat goed zien hoe weinig 'natuurlijk' overigens de aanleg van het landgoed was. Dicht bij het kasteel werden de 'deftige' beuken geplant, de wat verder gelegen lanen werden met de meer 'gewone' eiken ingeplant.

              

Voor het herstel van de lanen op Eerde is een 75-jarenplan opgesteld. Elke tien jaar worden enkele lanen gekapt en opnieuw ingeplant. Zo blijft het complete lanenpatroon in stand en gezond.

WANDELING OP DINSDAG 23 MEI 2006:   "STAPHORST"

Na rijp beraad vertrokken we richting Staphorst de Zwarte  Dennen, wanneer het zou gaan regenen liepen we dan toch nog droog onder de bomen. Dat is redelijk gelukt moeten we zeggen. Dapper gingen we van start en liepen eerst de gele route, die 6 km was, en daarna de rode route van 3,5 km. We hielden het boven verwachting  aardig droog. Na een kilometer of 3 in de rode route kregen we gezelschap van een jonge hond die niet meer bij ons weg te slaan was, hij volgde ons overal en bleef zelfs op ons wachten, maar ja wat moet je als je straks bij de auto bent en die hond is er nog. Gelukkig kwamen we de eigenaren na een kilometer of 2 tegen, die hadden zich suf gezocht en geroepen. Eind goed al goed.
De koffie hebben we ditmaal gedronken in chauffeurs café de Lichtmis, een nieuwe locatie waar helaas nog geen foto van is want niemand had het fototoestel bij zich, volgende keer beter. 

WANDELING OP WOENSDAG 24 MEI 2006:   "OLST"
Met een klein clubje hebben we genoten van de wandeling op de Zoogenbrink, zie voor een beschrijving van de route die van 7 maart jl.


WANDELING OP DINSDAG 30 MEI 2006:  "DEN ALERDINCK"
Het weer deed ons besluiten naar het ons wel bekende landgoed dicht bij Zwolle te gaan. Het bleef gelukkig de hele wandeling droog. Halverwege werd er even uitgerust op een bankje, bij gebrek aan plek ging Dinie maar bij Eugene op schoot zitten.

   
Trees, Thea en Jannie konden dit niet aanzien en liepen gelijk door.

       

Zie voor een beschrijving van de route die van 12 april jl.

WANDELING OP WOENSDAG 31 MEI 2006:   "WAPENVELD"
De opkomst was deze dag wel heel pover: Thea en Jan vertrokken na overleg richting Wapenveld en hebben heerlijk gewandeld in Petrea (zie voor een beschrijving van de route die van 25 april jl.)
De koffie werd bij Jan thuis genuttigd. Hopelijk is de belangstelling volgende week wat beter.


TERUG NAAR BOVEN